Sempre donem molta importància a les fustes utilitzades en la construcció del nostre instrument, també al tipus d'amplificador que utilitzem, als previs i als efectes. Però a vegades no es té en compte la importància d'un bon altaveu i una bona caixa de ressonància, que com a últim graó de l'escala son els encarregats de fer sentir el nostre so que tant hem buscat a través de l'instrument, les cordes, les pastilles, els previs, els efectes i l'amplificador.

És molt important escollir molt bé l'altaveu segons les nostres freqüències de treball, escollir la potència d'aquest altaveu que va estretament lligada a l'amplificador i a la seva impedància.

Caixes de Fusta per Baix i Guitarra Esgleas

Però per poder treure el màxim rendiment i profit a l'altaveu hem de tenir una caixa dissenyada específicament per l'altaveu que utilitzarem. Com es fa això? Doncs parlant i escoltant a la persona que tocarà amb aquesta caixa i obtenint tota la informació necessària per poder-la construir.

Una caixa ens pot servir per tocar-ho tot? Sí, però una caixa Esgleas ha estat construïda seguint uns paràmetres per obtenir la màxima qualitat i rendiment de l'altaveu amb unes especificacions concretes.

Podem tocar rock amb una guitarra archtop? Sí que podem, però la guitarra no ha estat construïda per tocar aquest estil.

Podem tocar jazz clàssic amb una guitarra de fusió amb pastilles dobles actives i vibrator? Sí, però gairebé segur que no obtindrem el so que busquem.

Baix

Posem per exemple el baix, haurem de saber si és un contrabaix, baix acústic o baix elèctric. En el cas dels baixos saber si són de 4, 5 o 6 cordes i com estan afinades aquestes cordes. No és el mateix tenir el bordó afinat amb E que amb B, perquè les freqüències de les notes que reproduirem seran diferents.

També caldrà saber l'estil de música i l'ús que li donarem a la caixa. Com pot ser en concerts, on requerirem una alta potència; o la seva utilització per estudis de gravació; o en bolos petits, on és important el volum i el pes de la caixa; o bé, una caixa per poder tocar a casa amb les màximes prestacions sonores.

Guitarra

Passa el mateix amb la guitarra. La gran majoria de guitarres tenen 6 cordes, però també són usuals les guitarres de jazz que en tenen 7. Un altre aspecte és el tipus de cordes, saber si són entorxades o rectificades, que faran que el so sigui més o menys brillant. L'estil també influeix, podem tocar reproduint més o menys harmònics.

Per norma general, el tipus de caixes per guitarra són o bé totalment obertes per la part posterior, o bé sellades. En alguns casos, pot ser important utilitzar el model de caixa conegut com a bass reflex. Podem aplicar aquest tipus de construcció a guitarres de jazz o acústiques on volem definir molt bé les notes greus.

Fustes

Les fustes utilitzades són peces massisses de 15mm de gruix. Provenen de taulons amb un assecat òptim per evitar malformacions.
S’utilitzen fustes d’alta densitat per donar duresa, rigidesa a la caixa i obtenir una coloració del so més natural i menys dissonant. Així doncs hem d’entendre que la fusta en si donarà un color al so, com passa amb els instruments.
La fusta no és un material inert, per tant amb el temps millorarà el seu so degut a l’augment de la densitat i el percentatge de la cristal•linitat.

Citem alguns exemples de fustes utilitzades per les seves característiques físiques, sonores i pel seu aspecte.

Sucupira. Es troba a les zones tropicals de l’Amèrica del Sud i té unes característiques similars al wengé. La sucupira té una densitat, resistència i duresa alta. Les fibres poden ser rectes o entrellaçades. Té un aspecte molt elegant.

Bubinga. Fusta de l‘Àfrica central, molt pesada, utilitzada en la construcció de baixos elèctrics per les seves qualitats acústiques.

Rosewood. Procedent de zones intertropicals i subtropicals. És una fusta molt utilitzada als diapasons de guitarres i baixos. No té una alta resistència a la compressió però si als xocs. Té un so molt equilibrat d'aguts i mitjos.

Padouk o pal vermell. Prové de l’Àfrica occidental. És una fusta altament estable. Un cop tallada té un color marró que al cap de pocs dies, degut a l’oxidació, agafarà un to vermell-taronja espectacular. S'utilitza a vegades per diapasons d'instruments.

Doussié. Originari de l’oest i centre d’Àfrica, fusta molt estable, dura i pesada. Color blanc groguenc a l'albeca i marró vermellós al duramen del tronc. Aquesta fusta té aplicacions navals per la seva resistència a agents exteriors i químics.

Caixes de Fusta per Baix i Guitarra Esgleas

Disseny

Les fustes massisses d'alta densitat utilitzades en el disseny de les caixes Esgleas, són un dels motius pels quals en alguns casos, aquestes tenen un pes una mica superior a les caixes estàndards del mercat. Per altra banda també veurem augmentada la qualitat del so.

Totes les unions estan realitzades mitjançant encaixos fets a la fusta. No existeix cap tipus d’anclatge estructural per mitjà de cargols.

En el cas de les caixes de dos altaveus, existeix una paret interior per separar el recinte dels altaveus, aconseguint el trencament d’interferències de freqüències i a l’hora donar una sòlida rigidesa a la caixa.

Tant aquesta paret, com la part frontal que fa de suport a l'altaveu, van fixades mitjançant encaixos dins l'estructura de la caixa, convertint el cub i les seves parts internes en una sola peça.

Aquesta elevada rigidesa és important a l'hora de construir caixes de ressonància. Les membranes de l'altaveu desplacen l'aire de l'interior de la caixa comprimint-lo i provocant una alta pressió interna.

En el cas d'instal•lar un tweeter, aquest porta una cavitat independent de fusta per aïllar els rebots de les ones provocades per l'altaveu de greus (woofer).

Si girem la caixa per les seves 6 cares, veurem superfícies llises de fusta, excepte la part inferior on hi van els silentblocks. Aquest silentblocks són de cautxú reciclat de baixa densitat per donar una bona adherència i a la vegada un molt bon aïllament vibratori.

Caixes de Fusta per Baix i Guitarra Esgleas

Caixes de Fusta per Baix i Guitarra Esgleas

Caixes de Fusta per Baix i Guitarra Esgleas

L'altaveu està protegit per una tela de llana natural on hi va brodada la marca.

Per poder transportar la caixa, tenim dues nanses laterals totalment de fusta i amb una cavitat sellada interiorment. Al posar les mans a les nanses ergonòmiques dóna la sensació de posar la mà al màstil del nostre instrument.

Concepte

El disseny de les caixes parteix i es basa en remarcar el caràcter del seu material, la fusta. Concretament ressaltar la veta de la mateixa, la qual esdevé l’autèntica protagonista.

Les geometries que defineixen el disseny són geometries pures, conferint austeritat i atemporalitat a la marca ESGLEAS.

A la vegada, els encaixos i les trobades es treballen minuciosament, per tal de definir cadascun dels plans del volum, mitjançant les ombres, com a elements únics.

Paral•lelament, les nanses es dissenyen seguint paràmetres ergonòmics per tal de facilitar-ne el seu transport i donar resposta a un disseny global del producte.

Tots els elements addicionals com per exemple jacks i connectors dels amplificadors, combos, capçals, racks i bafles, s’integren en els forats de ventilació passant desapercebuts.

Els altaveus protegits visualment mitjançant un teixit de llaneta, aporten un nou material natural al disseny. Tot i així, gràcies al seu color esdevé una ombra més que descriu i, alhora, caracteritza el producte.

Així, ESGLEAS introdueix els materials naturals i tradicionals per excel.lència en el món de la música.

Caixes de Fusta per Baix i Guitarra Esgleas

Càlculs

Els recintes són peces úniques calculades segons les necessitats de cada músic.
Seguint els paràmetres especificats pel fabricant dels altaveus, calculem el volum de les caixes i l'obertura d'aire en cas necessari.

Caixes de Fusta per Baix i Guitarra Esgleas

Altaveus

Amb un mateix altaveu, depenent del tipus de construcció de la caixa (caixa sellada, oberta, ventilada, de gran volum o de volum compacte), podem obtenir valors diferents de sensibilitat, freqüència de ressonància, potència i desplaçament del con.

Els altaveus utilitzats són:

Baix

Altaveus: Eminence o Celestion amb imans ceràmics o de neodimi.
Tweeters: Eminence, Celestion o Beyma. S'utilitzen motors de compressió amb imans ceràmics o de neodimi.
Crossover: Filtres passius Eminence o Beyma fins a 600w. Tenint opció d'instal•lar a les caixes desconnectadors o atenuadors de freqüència.

Guitarra

Altaveus: Eminence, Celestion, Jensen, Electrovoice o Weber amb imans alnico o ceràmic.

En el cas de construir el conjunt de caixa capçal-baffle, podem variar les dimensions per tal que coincideixin les mides de les dues caixes, respectant sempre el volum calculat.

Ventilacions

A la construcció de caixes per amplificadors o etapes de potència, tant si són de vàlvules, transistors o digitals, és molt important el càlcul de la superfície de ventilació necessària per a la refrigeració del sistema.

Algunes etapes o amplificadors de baix porten ventilació forçada (ventiladors). En aquests casos, a la caixa se li deixa un pas lliure totalment obert.

Aïllaments

Un altre aspecte molt important a l'hora de construir les caixes és l'aïllament intern. Un altaveu està format per dues membranes. Treballen amb un moviment oposat i desplaçant l'aire intern de la caixa. En aquest desplaçament es poden provocar rebots de les ones acústiques no desitjats.

Per evitar aquests rebots i aconseguir una absorció màxima de les ones dissipades per la membrana interior de l'altaveu, folrem les parets de la caixa amb un aïllament piramidal. Depenent de la funció i potència de la caixa, aquest serà més o menys dens.

El volum exterior de la caixa augmentarà una mica degut a l'aïllament, ja que els càlculs són sempre del volum net interior. Això fa que algunes caixes estàndards del mercat puguin tenir un volum inferior ja que no disposen d'aïllament intern.

Vernissos

Les coles, tints i vernissos utilitzats són de base aquosa, passant així els controls mediambientals més exigents i amb unes característiques físiques equiparables a les bases de poliuretà.

El vernís de base aquosa té una gran duresa per protegir la fusta d’eventuals ratllades. L'acabat és sempre mate o setinat donant un aspecte i tacte totalment natural a la fusta.